Opleiding Sportzorgmasseur, de vernieuwde opleiding Blessurepreventie en meer…

Opleiding in LEIDEN – AMERSFOORT – ROOSENDAAL – ROTTERDAM

De opleiding Sportzorgmasseur vervangt de oude / verouderde cursus Blessurepreventie en is voor de sportmasseur die zich verder wil ontwikkelen dé eerst aangewezen opleiding na de basisopleiding Sportmassage.
Deze nieuwe opleiding omvat de complete gemoderniseerde lesstof van de “oude”cursus Blessurepreventie, de aanvullende module ketenzorg en nog diverse extra onderdelen.

De opleiding Sportzorgmasseur van MSP Opleidingen sluit aan op het competentieprofiel Sportzorgmasseur en is als enige opleiding in Nederland geaccrediteerd door het SCAS.

Waarom een nieuwe opleiding Sportzorgmasseur en einde van de oude cursus Blessurepreventie
Deze opleiding vervangt de oude cursus Blessurepreventie en voegt veel toe, heel veel zelfs.
Wij geloven in dit project en de kansen die het voor jou als sportmasseur gaat bieden.

De opleiding Sportzorgmasseur maakt de sportmasseur eindelijk tot een serieuze partij in de sportzorgketen. Na het volgen van deze opleiding kan je je met het diploma Sportzorgmasseur van MSP Opleidingen direct in het SCAS register laten registreren.
scas
Het SCAS staat voor Stichting Certificering Actoren in de Sport en is een bekende partij voor sportartsen, sportfysiotherapeuten, sportdiëtisten, sportpsychologen en sportpodotherapeuten. Als je in het SCAS register staat, mogen we verwachten dat je meer en meer een serieuze partij zal worden in de sportzorgketen.
Bovendien is het de verwachting dat alle verzekeraars die sportmassage vergoeden uit het aanvullende pakket, de eis gaan stellen dat je bent ingeschreven in het SCAS register. Achmea doet dat bijvoorbeeld nu al.
sportzorg
Met je SCAS registratie kan je een plaats op de site sportzorg.nl verwerven. Deze site wordt immers heel veel bezocht door sporters. Zo kan je meer klanten krijgen.

De opleiding Sportzorgmasseur: modern en innovatief

De opleiding is modern en innovatief. Je leert veel nieuwe vaardigheden, zoals tapen, rekken van spieren, mobiliseren van gewrichten en het trainen van stabiliteit en kracht. Ook leer je een goede intake en screening uitvoeren, waarin klinisch redeneren een belangrijke rol speelt.
Dat doen we met een unieke en innovatieve onderwijsmethode. We maken gebruik van het “flipping the classroom model”. Met podcasts en video haal je het leslokaal als het ware naar je toe en krijg je de docent in huis. We werken veel met casussen, doen heel veel praktijk en onderbouwen alles met de meest recente literatuur.
De opleiding is door MSP Opleidingen geheel nieuw ontwikkeld en geschreven door Tim Laagland (fysiotherapeut en bewegingswetenschapper) in samenwerking met Ed van Bruggen (sportfysiotherapeut, manueel therapeut, examinator en docent sportmassage).

Deze samenwerking staat garant voor een unieke opleiding voor jou!

Lessen

De opleiding bestaat uit negen lesdagen. De laatste dag wordt het examen afgenomen.

Inhoud

Theoretische kennis

 • De meest voorkomende sportblessures en de ontstaansmechanismen
 • Normale verloop van weefselherstel
 • Invloed van belasting op blessures en herstel
 • Blessurepreventie
 • Meetinstrumenten en Vragenlijsten
 • Sportzorgketen

Praktische vaardigheden

 • Tapen: niet-elastisch tapen, dynamic tapen, kinesiotaping

 • Rekken: Janda, Hold-relax-contract en Contract-relax-contract methode
 • Functioneel onderzoek gewrichten: verregaande uitbreiding van de tijdens de opleiding sportmassage geleerde testen
 • Mobiliseren van gewrichten

 • Trainen van stabiliteit
 • Trainen van kracht
 • Klinimetrie: toepassen van meetinstrumenten en vragenlijsten
 • Klinisch redeneren
 • Registratie in digitaal cliëntendossier
 • Samenwerken in de Sportzorgketen

Instroomeisen

Diploma basisopleiding Sportmassage van ACE Algemeen Centrum voor Examinering of NGS.

Docenten

tim-laaglandTim Laagland, Msc
Fysiotherapeut en bewegingswetenschapper

 

 

ed-van-bruggenEd van Bruggen
Sportfysiotherapeut en manueel therapeut

 

 

Diploma

Op de negende dag wordt het examen Sportzorgmasseur afgenomen volgens richtlijnen van het Algemeen Centrum voor Examinering (ACE).

SCAS registratie

Na het behalen van het diploma Sportzorgmasseur, kan je je laten registreren als Sportzorgmasseur bij de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS).

Vergoeding door zorgverzekeraars

Enkele zorgverzekeraars geven een vergoeding aan hun verzekerden voor sportmassagebehandelingen uitgevoerd door (SCAS-geregistreerde) sportzorgmasseurs. De verwachting is dat als er in de toekomst vergoedingen gegeven worden door Verzekeraars voor sportmasseurs, de sportmasseurs geregistreerd zullen moeten zijn in het SCAS register.