Nascholingen

Om bij het SCAS geregistreerd te blijven en de vermelding op sportzorg in stand te houden, dient de Sportzorgmasseur nascholingen te volgen om zo de registratie / licentie in stand te houden.

Opleiding Sportzorgmasseur

MSP Opleidingen heeft het initiatief genomen om specifiek voor de Sportzorgmasseur nascholingen te ontwikkelen en deze te laten accrediteren via de daarvoor door het SCAS / het college van deskundigen van het SCAS voor de Sportzorgmasseurs vastgestelde procedure.
Zo wil MSP Opleidingen het mogelijk maken voor de sportzorgmasseurs in Nederland om aan de registratie / licentie eisen van het SCAS te voldoen.

Sportzorgmasseur nascholing Administratie en Communicatie

Sportzorgmasseur nascholing Dynamic taping

Sportzorgmasseur nascholing enkel

Sportzorgmasseur nascholing knie

Sportzorgmasseur nascholing lage rug

Sportzorgmasseur nascholing Physical Performance Trainer

Sportzorgmasseur nascholing schouder

Wilt u de na de opleiding sportmassage de opleiding Sportzorgmasseur volgen, dan kunt u terecht bij de door het SCAS geaccrediteerde opleidingsinstituten.

Wensen / suggesties voor nascholingen

Heeft u wensen / suggesties met betrekking tot nascholingen, neemt u dan contact met ons op. We sluiten bij de ontwikkeling van nieuwe modules graag aan bij uw wensen.