In september 2017 zal de opleiding Sportzorgmasseur starten bij SOW Opleidingen in Duiven.

SOW Opleidingen is een gerenommeerd opleidingsinstituut Sportmassage in het Oosten van Nederland. Oorspronkelijk gevestigd in Westervoort, geeft SOW Opleidingen de sportmassage opleiding en diverse nascholingen nu in Duiven bij Framo.

De opleiding Sportzorgmasseur zal gegeven worden in nauwe samenwerking met – en onder verantwoordelijkheid van MSP Opleidingen.
De opleiding is op dit moment als enige geaccrediteerd door het SCAS (Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg).

 

Voor meer informatie en aanmelden verwijzen we je naar de website van SOW Opleidingen.

Over de sportzorgmasseur

De sportzorgmasseur heeft meer inzicht en behandelmogelijkheden dan een reguliere sportmasseur, om zo een plek in te nemen in de sportzorgketen. De sportzorgmasseur heeft meer kennis en vaardigheden op drie gebieden:
1. kennis van blessures, blessurepreventie en blessurebehandelmogelijkheden;
2. kennis van klinisch redeneren;
3. kennis van het opzetten, samenwerken en onderhouden van de sportzorgketen.

Tot voor kort kon je na de opleiding Sportmassage de Opleiding Blessurepreventie volgen. Echter, de partners in de sportzorgketen (sportartsen en sportfysiotherapeuten) hebben geconstateerd dat het opleidingsniveau van de sportmasseur met een aanvullende opleiding Blessurepreventie onvoldoende was om met hen samen te werken in de sportzorgketen.

Blessures

Op het gebied van blessures heeft hij kennis van de meest voorkomende sportblessures en is in staat blessures te behandelen met in acht neming van de grenzen van het domein van de sportzorgmasseur. Ook is hij in staat blessures te voorkomen door het tijdig herkennen van vroegsymptomen en het toepassen van de juiste vorm van preventie.

Klinisch redeneren

Het klinisch redeneren stelt de sportzorgmasseur in staat om de relevante informatie uit de screening, anamnese, inspectie, palpatie en functieonderzoek te selecteren en om hiermee effectief een behandelplan op te stellen.

Klinimetrie

De sportzorgmasseur leert de behandeling te ondersteunen middels klinimetrie en de behandelingen te evalueren. Ook leert hij alle gegevens systematisch vast te leggen met een digitaal cli├źntendossier.

Sportzorgketen

Door te leren samenwerken in de sportzorgketen kan de sportzorgmasseur zijn behandeling afstemmen in overleg met (sport)fysiotherapeuten, (sport)artsen en andere partners in de sportzorgketen. Hij leert de behandelmogelijkheden van andere sportzorgverleners kennen en leert wat zijn toegevoegde waarde is in de sportzorgketen.
Ook leert hij in zijn regio een sportzorgketen op te zetten en te onderhouden om zo tot de best mogelijke behandeling voor de cli├źnt te komen.
Tenslotte heeft hij geleerd kritisch te kijken naar zijn eigen handelen, te werken volgens de meest recente en relevante ontwikkelingen in het vakgebied en bij te dragen aan ontwikkeling van het beroep sportzorgmasseur.

Behandeling sportzorgmasseur vergoed door zorgverzekering

Enkele zorgverzekeraars geven vergoedingen voor de behandelingen van (SCAS-geregistreerde) sportzorgmasseurs.