Sportzorgmasseur nascholing Administratie en Communicatie

Doelgroep

De sportzorgmasseur die:
– de geïntegreerde opleiding sportzorgmasseur heeft gevolgd
– de “oude”cursus Blessurepreventie heeft gevolgd.

Doel

Het uitbreiden van de kennis en het inzicht van de sportzorgmasseur op het gebied van:

  • Verslaglegging
  • Klinisch redeneren
  • Klinimetrie
  • Methodisch handelen
  • Communicatie
  • Nieuwe richtlijnen/protocollen.

De nascholing sluit aan bij het kwalificatieprofiel van de Sportzorgmasseur.

Werkwijze

Aan de hand van casuïstiek worden de administratie en de communicatie besproken. Voorafgaand aan de bijeenkomst beantwoordt de sportzorgmasseur 20 stellingen (voorbereidingsopdracht voor de bijeenkomst). Deze stellingen worden aan het eind van de bijeenkomst besproken.

Tijdens de bijeenkomst bespreken we de casus:
1. Bespreken administratie
2. Communiceren met de sportzorgketen

Tijdens de bijeenkomst is er tevens gelegenheid om o.a. de volgende aspecten te oefenen:
– invullen digitaal cliëntendossier
– opstellen brief aan collega sportzorgverlener.

Voorbeeld van een stelling:

Juist / onjuist
Sportmasseurs en sportzorgmasseurs zijn volgens de wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) per cliënt verplicht een volledig dossier aanleggen en bijhouden.

Na het intercollegiaal overleg sportzorgmasseur maken de sportzorgmasseurs de zelfreflectietoets.
In de zelfreflectietoets reflecteer je op hetgeen dat je in de bijeenkomst hebt geleerd. De toets wordt niet beoordeeld, het maken van de toets is verplicht voor accreditatie.

Meer informatie en aanmelden

Sportzorgmasseur heeft meer inzicht en behandelmogelijkheden

De sportzorgmasseur heeft meer inzicht en behandelmogelijkheden dan een reguliere sportmasseur, om zo een plek in te nemen in de sportzorgketen. De sportzorgmasseur heeft meer kennis en vaardigheden op drie gebieden:
1. kennis van blessures, blessurepreventie en blessurebehandelmogelijkheden;
2. kennis van klinisch redeneren;
3. kennis van het opzetten, samenwerken en onderhouden van de sportzorgketen.

Tot voor kort kon je na de opleiding Sportmassage de Opleiding Blessurepreventie volgen. Echter, de partners in de sportzorgketen (sportartsen en sportfysiotherapeuten) hebben geconstateerd dat het opleidingsniveau van de sportmasseur met een aanvullende opleiding Blessurepreventie onvoldoende was om met hen samen te werken in de sportzorgketen.

Ik wil Sportzorgmasseur worden!

sportzorgmasseur-logo

Blessures

Op het gebied van blessures heeft hij kennis van de meest voorkomende sportblessures en is in staat blessures te behandelen met in acht neming van de grenzen van het domein van de sportzorgmasseur. Ook is hij in staat blessures te voorkomen door het tijdig herkennen van vroegsymptomen en het toepassen van de juiste vorm van preventie.

Klinisch redeneren

Het klinisch redeneren stelt de sportzorgmasseur in staat om de relevante informatie uit de screening, anamnese, inspectie, palpatie en functieonderzoek te selecteren en om hiermee effectief een behandelplan op te stellen.

Klinimetrie

De sportzorgmasseur leert de behandeling te ondersteunen middels klinimetrie en de behandelingen te evalueren. Ook leert hij alle gegevens systematisch vast te leggen met een digitaal cliëntendossier.

Sportzorgketen

Door te leren samenwerken in de sportzorgketen kan de sportzorgmasseur zijn behandeling afstemmen in overleg met (sport)fysiotherapeuten, (sport)artsen en andere partners in de sportzorgketen. Hij leert de behandelmogelijkheden van andere sportzorgverleners kennen en leert wat zijn toegevoegde waarde is in de sportzorgketen.
Ook leert hij in zijn regio een sportzorgketen op te zetten en te onderhouden om zo tot de best mogelijke behandeling voor de cliënt te komen.
Tenslotte heeft hij geleerd kritisch te kijken naar zijn eigen handelen, te werken volgens de meest recente en relevante ontwikkelingen in het vakgebied en bij te dragen aan ontwikkeling van het beroep sportzorgmasseur.

Behandeling sportzorgmasseur vergoed door zorgverzekering

Enkele zorgverzekeraars geven vergoedingen voor de behandelingen van (SCAS-geregistreerde) sportzorgmasseurs.
Ik wil Sportzorgmasseur worden!

Opleiding Sportzorgmasseur

Opleiding Blessurepreventie start 30 januari 2016 – vernieuwd – opleiding Sportzorgmasseur

Zaterdag 30 januari 2016 start bij MSP Opleidingen de opleiding Sportzorgmasseur. Deze opleiding vervangt de oude cursus Blessurepreventie en is in het bijzonder voor de sportmasseur die zich verder wil ontwikkelen de eerst aangewezen opleiding om te volgen na de basisopleiding Sportmassage.
Met deze nieuwe opleiding kan je je registreren bij het SCAS (= Stichting Certificering Actoren in de Sport). Iets om trots op te zijn!

MSP Opleidingen is de eerste opleider in Nederland die de nieuwe opleiding Sportzorgmasseur geeft. De opleiding is ontwikkeld vanuit het competentieprofiel voor de sportzorgmasseur van het NGS. De opleiding Sportzorgmasseur van MSP Opleidingen is geaccrediteerd door het SCAS.

scas

scas

 Lessen

De negen lessen zijn op zaterdagen:

30-01-2016 09:30-17:00
13-02-2016 09:30-17:00
05-03-2016 09:30-17:00
19-03-2016 09:30-17:00
02-04-2016 09:30-17:00
16-04-2016 09:30-17:00
23-04-2015 09:30-17:00
14-05-2016 09:30-17:00
21-05-2015 09:30-17:00

Locatie

MSP Opleidingen Leiden
Rooseveltstraat 12
2321BM Leiden

cursuslokatie msp opleidingen

cursuslokatie msp opleidingen

Inschrijven

Via de website van MSP Opleidingen vind je meer informatie en kan je je direct online aanmelden en via IDEAL betalen.
Meer informatie en aanmelden

nieuwe opleiding blessurepreventie - sportzorgmasseur

nieuwe opleiding blessurepreventie – sportzorgmasseur

Opleiding Sportzorgmasseur
In januari 2016 start de nieuwe opleiding Sportzorgmasseur. Deze opleiding vervangt de oude cursus Blessurepreventie en is in het bijzonder voor de sportmasseur die zich verder wil ontwikkelen de eerst aangewezen opleiding om te volgen na de basisopleiding Sportmassage.

Meer inzicht en behandelmogelijkheden
De opleiding tot sportzorgmasseur geeft de sportmasseur meer inzicht en behandelmogelijkheden om zo een plek in te nemen in de sportzorgketen. De sportzorgmasseur heeft meer kennis en vaardigheden op drie gebieden:

  • kennis van blessures, blessurepreventie en blessurebehandelmogelijkheden;
  • kennis van klinisch redeneren;
  • kennis van het opzetten, samenwerken en onderhouden van de sportzorgketen.

Blessures
Op het gebied van blessures heeft hij kennis van de meest voorkomende sportblessures en is in staat blessures te behandelen met in acht neming van de grenzen van het domein van de sportzorgmasseur. Ook is hij in staat blessures te voorkomen door het tijdig herkennen van vroegsymptomen en het toepassen van de juiste vorm van preventie.

Klinisch redeneren
Het klinisch redeneren stelt de sportzorgmasseur in staat om de relevante informatie uit de screening, anamnese, inspectie, palpatie en functieonderzoek te selecteren en om hiermee effectief een behandelplan op te stellen.

Klinimetrie
De sportzorgmasseur leert de behandeling te ondersteunen middels klinimetrie en de behandelingen te evalueren. Ook leert hij alle gegevens systematisch vast te leggen met een digitaal cliëntendossier.

Sportzorgketen
Door te leren samenwerken in de sportzorgketen kan de sportzorgmasseur zijn behandeling afstemmen in overleg met (sport)fysiotherapeuten, (sport)artsen en andere partners in de sportzorgketen. Hij leert de behandelmogelijkheden van andere sportzorgverleners kennen en leert wat zijn toegevoegde waarde is in de sportzorgketen.
Ook leert de sportzorgmasseur in zijn regio een sportzorgketen op te zetten en te onderhouden om zo tot de best mogelijke behandeling voor de cliënt te komen.
Tenslotte leert de sportzorgmasseur kritisch te kijken naar zijn eigen handelen, te werken volgens de meest recente en relevante ontwikkelingen in het vakgebied en bij te dragen aan ontwikkeling van het beroep sportzorgmasseur.

flyer opleiding sportzorgmasseur